ENG | BG

close
close
 

Обществена поръчка с предмет: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971/501/16, УПИ ІV, кв 507, гр Видин, общ Видин”

 
X