ENG | BG

close
close
 

Кмете, виж

Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание.

Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи автоматично класифицира проблема и го насочва към общинската администрация. Сигналът се завежда автоматично в документооборотната система.

Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема.

Обратната връзка по обработката на сигнала се изготвя от администрация.

След подаване на сигнал и одобрението му от служител, сигналът ще бъде видим на страницата https://kmetevij.com

 

Използвайте следните бутони, за достъп до WEB сайта или мобилното приложение в "Google play".

 

 
X